Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Quốc Tế Đầu Tư Phát triển - IIDCC
Email: Office.iidcc@gmail.com
Hotline: 0913 216 333
Điện thoại:04 3562 5750
Fax:04 3562 5584
Sơ đồ đường đi
INTERNATIONAL INVESTMENT DEVELOPMENT COOPERATION CORPORATION
Email: office.iidcc@gmail.com
Hotline: 0913 216 333
Phone:04 3562 5750
Fax:04 3562 5584
Map

Đối tác


Hệ thống điều khiển

IDP-24-30
Đăng ngày : 27-07-2012
Instruments in one trillion people dedicated LED converterchi tiết
IDP-24-48
Đăng ngày : 27-07-2012
Instruments in one trillion people dedicated LED converterchi tiết
SLP-80-24
Đăng ngày : 27-07-2012
nstruments in one trillion people dedicated LED converterchi tiết
SLP-100-24 / SLP-150-24
Đăng ngày : 27-07-2012
Instruments in one trillion people dedicated LED converterchi tiết
SLP-200-24 / SLP-300-24
Đăng ngày : 27-07-2012
Instruments in one trillion people dedicated LED converterchi tiết