Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Quốc Tế Đầu Tư Phát triển - IIDCC
Email: Office.iidcc@gmail.com
Hotline: 0913 216 333
Điện thoại:04 3562 5750
Fax:04 3562 5584
Sơ đồ đường đi
INTERNATIONAL INVESTMENT DEVELOPMENT COOPERATION CORPORATION
Email: office.iidcc@gmail.com
Hotline: 0913 216 333
Phone:04 3562 5750
Fax:04 3562 5584
Map

Đối tác


Giao thông

Giao thông
Đăng ngày : 18-07-2012
Giai đoạn 2010-2020 là giai đoạn toàn tuyến đường Hồ Chí Minh sẽ được hoàn thiện và từng bước xây dựng các đoạn tuyến theo tiêu chuẩn đường cao tốc.chi tiết